RUMUSAN: TANDA-TANDA KENABIAN


Melalui tanda-tanda kenabian tersebut, terbuktilah bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang Nabi utusan Allah yang menunjukan jalan kebenaran kepada kita semua. Allah memberikan tanda-tanda tersebut kepada Nabi Muhammad bagi menunjukkan dan membuktikan bahawa Baginda bukan seorang manusia biasa seperti kita, sebaliknya adalah kekasih Allah di mana Allah meletakkan darjat Baginda Rasulullah SAW lebih tinggi dari nabi-nabi dan rasul-Nya yang lain. Melalui tanda-tanda yang dipamerkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, tidak ada siapa yang dapat menyangkal bahawa Baginda merupakan Rasul utusan-Nya.

Dengan tanda-tanda kenabian yang yang ada pada diri Rasulullah ini, ia dapat membantu menambahkan iman dan kepercayaan kita terhadap Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah. Apabila kita melihat peristiwa-peristiwa ajaib sejak dari sebelum kelahiran baginda Rasulullah, semasa dan selepas kelahiran hinggalah kewafatan baginda, kita akan bertambah yakin kepada Rasulullah. Tanda kenabian Rasulullah dapat dilihat sebelum kelahiran Rasulullah lagi. Hal ini kerana Allah SWT telah menciptakan Nur Rasulullah SAW sebelum kelahiran Rasululah lagi. Bahkan Allah telah memberikan kenabian kepada roh Nabi Muhammad SAW sebelum penciptaan Nabi Adam. Nur Nabi Muhammad SAW berpindah-pindah daripada nabi-nabi yang sebelumnya, kepada ayahanda Rasulullah, Abdullah, kepada ibundanya, Aminah dan akhirnya kepada diri Rasulullah sendiri selepas baginda dilahirkan.

Sehubungan itu, kita sebagai umat nabi Muhammad hendaklah mengambil pengajaran daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Akhlak Rasulullah yang mulia, tidak pernah bercakap bohong, sentiasa menegakkan kebenaran, suka membantu orang lain walaupun yang bukan beragama Islam juga menjadi satu daripada tanda kenabian Baginda Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Al-Quran; “Sesungguhnya Rasulullah SAW, bagi kalian adalah suri tauladan yang paling baik.” Oleh itu, sebagai umat Nabi Muhammad, kita spatutnya mencontohi peribadi dan sifat-sifat mulia Rasulullah dalam kehidupan kita.

Sehubungan dengan itu, kita hendaklah beriman dan percaya bahawa Nabi Muhamad adalah utusan Allah yang terakhir dan tiada lagi nabi yang lain setelah baginda. Oleh itu, kita hendaklah bersyukur kerana berpeluang menjadi umat nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak. Malah, Baginda Muhammad SAW juga sangat menyayangi kita umatnya hinggalah ke saat-saat terakhir kewafatan Baginda. Bagi membalas cinta Rasulullah SAW, kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala pesanan Rasulullah. Insya-Allah, sekiranya kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkannya pasti kita akan bersama-sama dengan Rasulullah di syurga. “Aku mewariskan dua perkara kepada kalian, Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai sunnahku, bererti mencintai aku dan kelak orang yang mencintaiku akan masuk syurga bersama-sama aku.” (khutbah akhir baginda Rasulullah SAW)

Di samping itu, tanda-tanda kenabian ini juga boleh kita dijadikan hujah bagi membidas tuduhan-tuduhan tidak berasas daripada pihak orentalis yang sering ingin menidakkan kenabian Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang terakhir. Malah, ada di antara mereka menuduh yang bukan-bukan berkenaan sifat dan peribadi Rasulullah. Cacian dan tuduhan mereka ini tidak seharusnya kita balas dengan cacian, sebaliknya kita menggunakan tanda-tanda kenabian Baginda sebagai hujah yang kukuh bagi membuktikan bahawa nabi Muhammad merupakan utusan Allah dengan cara yang penuh diplomasi agar dapat meyakinkan mereka sekaligus dapat menyedarkan mereka dan menarik mereka kepada Agama Allah.

Kesimpulannya, di sebalik tanda-tanda kenabian yang ditunjukkan oleh Allah pada diri Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak hikmah dan pengajaran yang ingin Allah tunjukkan kepada manusia agar menyedari dan meyakini kenabian Rasulullah SAW sebagai utusan-Nya. 
BIBLIOGRAFI

Abdul Hamid Judah As-Sahhar (1991) : Sejarah Rasulullah S.A.W. : Penerbitan Kintan
Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

Abdul Razzak Naufal (1969) : Nabi Muhammad S.A.W. : Pustaka Nasional Pte Ltd,
Singapura.

Abu Ali al-Fadhl Ibn Hasan Ibn al-Fadhl Ath-Thabrisi. (2004). Kenalilah Kebenaran Dari
Ahlinya: Ringkasan Sejarah nabi Muhammad SAW & Putrinya Fatimah az-Zahra, Kuala Lumpur: Darul Fikir Sdn. Bhd.

Abu Mazaya Al-Hafiz. (2008). Sejarah Lengkap Nabi  & Rasul Dalam Al-Quran, Kuala
Lumpur: Al-Hidayah Publication.

Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy. (2005). Sirah Nabawiyyah: Kajian Mendalam
Manhaj Gerakan Islam Pada Masa Rasulullah, Shah Alam, Selangor: Pustaka Dini Sdn. Bhd.

H.M. Yunan Nasution (1984) : Muhammad Rasulullah : Dewan Dakwah Islamiyah
Indonesia.

Imam Tirmizi. (2013). As-Syamail Al-Muhammadiyah: Keanggunanmu Ya Rasulullah,
Selangor: Pts islamika Sdn Bhd.  

Muhammad Ramzi Omar (2004) : Sirah Nabawiyyah S.A.W. : Yayasan Dakwah
Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur.

Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari, Abu Hafiz Syalabi. (2006). Sirah Nabawiyyah Ibnu
Hisyam: Jilid 1, Shah Alam, Selangor: Pustaka Dini Sdn. Bhd.

Qishash-Al-Anbiya’ Ibratun Li-Ulil Albab, Abul Fidaa’ Ismail Bin Kathir Al-Quraisy    
(Ibnu Kathir) (2008): Kisah Para Nabi Pengajaran Dan Iktibar : Nadi Minda
Resources, Selangor.

Rusydi Ramli Al-Jauhari. (2012). Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam,
Kuala Lumpur: Must Read Sdn. Bhd.

Safiyyu Al-Rahman Al-Mubarakfuri. (2010). Al-Rahiq Al-Makhtum: Sirah Nabwiyyah
S.A.W, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.


Zulkifli Mohd. Yusoff & Noor Naemah Abd. Rahman (2007) : Biografi Muhammad Bin
Abdullah : PTS Islamika Sdn. Bhd., Selangor.Comments (0)